יום שלישי, 28 בספטמבר 2010

יום שלישי, 21 בספטמבר 2010

יום שבת, 26 ביוני 2010

יום שלישי, 22 ביוני 2010

יום שני, 26 באפריל 2010

יום שלישי, 20 באפריל 2010

יום שני, 19 באפריל 2010

Coco Karl











Fashion is a form of ugliness so intolerable that we have to alter it every six months...Oscar Wilde